Osmanlıca Dergi

OSMANLICA DERGİ
Aylık Osmanlıca Dergi
Osmanlıca Yazı

OSMANLICA SON SAYI TIKLA!

Neden Osmanlıca?

Osmanlıca yüz yıllar boyunca kullanılmış bir dil olup birçok eserler verilmiştir. bu eserleri okuyup anlayabilmek için Osmanlıcayı bilmek gerekir. Bu dönemde; dil, tarih, edebiyat, kültür, iktisat ve hukuk alanlarında yazılar yazılmıştır. Osmanlı Türkçesi, yüzyıllar boyunca gelişmiş bir dil olup Arapça ve Farsçadan faydalanılmıştır.

Milli kültürümüzün esasını oluşturan eserlerimizin birçoğu Osmanlıca yazılmıştır. Geçmişten günümüze kadar gelen mirasımızı okuyabilmek için Osmanlıcayı bilmek gerekir. Yanlış bilgileri ayırt edebilmek ve doğru bilgilere ulaşabilmek adına, Osmanlıca en büyük destekçimiz olacaktır.

Osmanlı Türkçesi bilinmediğinde, gerek matbu gerekse elyazması metinlerin okunmasında zorluk çekilmektedir. Osmanlıcayı kolay ve kalıcı şekilde öğrenmenizi sağlayacak olan kaynak EduPress Osmanlıcadır. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

دختر - "kız"
سفالت - "sefalet"
دوش - "düş"
  • >> Osmanlıca'nın Tarihi| Son SAYI
  • >> Osmanlı'da Edebiyat | Son SAYI
  • >> Osmanlı'da Grammer | Son SAYI
  • >> Hat Çeşitleri | Son SAYI
  • >> Transkripsiyon | Son SAYI
  • >> Paleografya | Son SAYI

Edebiyat

Türklerin İslamiyet'i kabul etikleri döneme kadar farklı bir Türk dili alfabesi tercih edilmiş, İslamiyet'in etkisiyle Farsça ve Arapça kullanılmaya başlanmıştır. Türklerin Arap alfabesini kullanması sebebiyle, o dönemlerde Osmanlıca eserler verilmiş; edebiyatçıların, Saray çevresine hitap etmesinden dolayı Fars Edebiyatı kullanılmıştır. Dönemde okuryazarlık oranı çok düşük olduğundan, halk arasında Saray Divanı çok etkili olmamıştır.